Yrityskortit

Yrityskortit

Nimensäkin mukaisesti yrityskortti on luottokortti, jonka kortinhaltijana tai asiakkaina toimii joku tietty yritys. Yritysluottokortin käyttäjät ovat siis yrityksen henkilöstöä sekä omistajia, joille kortti on annettu käyttöön. Yleensä kyseisiin kortteihin on myös mahdollista liittää useita rinnakkais- tai lisäkortteja.

Hyödyllisiä lisäominaisuuksia

Usein saattaa olla myös niin, että yritysluottokortteihin sisältyy tiettyjä yrityksille erityisesti suunnattuja lisäominaisuuksia. Sellaisia voivat olla matkavakuutusten ja muiden luottokorttien yleisimpien ominaisuuksien lisäksi, myös pääsy lentokenttien loungetiloihin tai esimerkiksi korttitapahtumien helpompi siirto yrityksen taloushallinnon järjestelmiin, eli niin sanottu tietojen analyysityökalu.

Joihinkin yrityskortteihin on saatavilla myös matkatili. Monilla yrityksillä onkin käytössä sellainen, sillä sen avulla pystyy hallinnoimaan yrityksen kuluja tarkemmin, mutta myös säästää kirjanpitolaskuissa, kun kuitit ja matkalaskut löytyvät yhdeltä luottokorttilaskulta.

Yrityskortti helpottaa taloushallintoa

Yrityskortti tuokin ehdottomasti etuja sellaisille organisaatioille, jolle syntyy toiminnasta huomattavia matka- ja ylläpitokustannuksia ja se onkin yleensä järkevä hankkia jo toiminnan alkuvaiheessa, sillä sen avulla voi tehdä säästöjä, sekä helpottaa omaa elämää huomattavasti.

Yrityskortteja on myös olemassa erilaisia. Yritys voi siis valita itselleen parhaiten sopivan laskutustavan muutamasta eri vaihtoehdosta.

Tarjolla ovat ainakin seuraavat vaihtoehdot:

  • Kortti jossa ainoastaan yrityksellä on maksuvastuu, tämä on niin sanottu perinteinen yrityskortti
  • Kortti ns. yksityisellä maksuvastuulla, joka tarkoittaa sitä että tässä tapauksessa kortin hankkinut yritys ei ole vastuussa kortin käytöstä, tai siitä aiheutuneista maksuista
  • Kortti jaetulla maksuvastuulla. Tässä tapauksessa luottokorttiyhtiö laskuttaa kortinhaltijaa, mutta kortin hakenut yritys on kuitenkin aina viime kädessä vastuussa siitä, että laskut tulee maksettua

Yritys siis sopii korttia käyttävän/käyttävien työntekijöiden kanssa siitä, mitkä kortin käyttöoikeudet ovat ja minkä verran luottokorttilaskuista yritys on valmis maksamaan. Hyvin usein annetaan esimerkiksi mahdollisuus matkustamiseen, ravintolamaksujen sekä yrityksen välttämättömien ostosten tekoon.

Maksuaikaa ja joustoa

Yrityskortti onkin äärettömän hyvä idea ainakin sellaisissa yrityksissä. joissa sen työntekijät joutuvat matkustamaan paljon työhön liittyen tai tekemään itsenäisesti työhön liittyviä hankintoja yrityksen piikkiin.

Luonnollisestikin yrityskortti antaa yritykselle myös joustoa, sillä ostoksille saa yleensä myös mukavasti maksuaikaa. Tämän ansiosta se tehostaakin yrityksen kassanhallintaa. Kuten aiemmin jo mainittiin, niin yrityskortista syntyy myös yleensä selvää säästöä, kun laskujen määrä ja niiden manuaalinen käsittely vähenee radikaalisti. Moni yritys onkin voinut luopua kokonaan käteiskassasta yrityskortin käyttöön oton myötä.

Kaikki yrityskortit korttiheti.fi:n sivuilla:

Suomessa yrityskortteja voi hakea ainakin seuraavista pankeista:

Yrityskorttien hakeminen on myös helppo ja nopeaa, sillä tänä päivänä myös niitä haetaan suoraan netistä. Hakulomakkeeseen täytetään vain yrityksen sekä yleensä myös sen toimitusjohtajan tiedot, (vaihtoehtoisesti henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus yrityksessä). Myös lisäkortit on mahdollista hakea sähköisesti ja niihin voi jo kortin hakuvaiheessa valita käyttörajoitusluokan kortin käyttötarpeen mukaan.