Luottokorttisopimus

Luottokorttisopimus

Nyt kerromme mitä tietoja luottokorttisopimuksesta yleensä löytyy, miksi luottokorttisopimukseen on tärkeää tutustua huolella ja miten luottokorttisopimus tehdään? Olisi nimittäin äärimmäisen tärkeä, että sopimus luettaisiin huolella läpi ennen allekirjoittamista.

Vaikka luottokorttisopimukset ovat yleensä pitkiä ja sisältävät myös runsaasti ns. lakitekstiä, kannattaa niihin tutustua huolella. Jos tuntuu että tietyt kohdat sopimuksessa ovat epäselviä, kannattaa suosiolla olla yhteydessä luottokorttiyhtiön asiakastukeen, jossa osataan varmasti auttaa ja opastaa myös tämän asian suhteen.

Mitä tietoja luottokorttisopimuksesta yleensä löytyy?

Kun haet luottokorttia netistä niin löydät usein ehdot jo ennen varsinaisen luottokortti – hakemuksen täyttämisen. Ne löytyvät usein luottokorttia myöntävän pankin sivujen alalaidasta ja voivat myös olla englanninkielisiä esim. Terms and Conditions.

Luottokorttisopimusta löytyvät yleensä ainakin kaikkia alla luetellut tiedot:

 • Luottokortin myöntäjän nimi, osoite, yritystunnus
 • Sopimuksen numero
 • Kortinhaltijan henkilötunnus
 • Asianumero
 • Luoton ehdot, joita ovat esimerkiksi:
  – Myönnetyn luoton suuruus
  – Eräpäivä
  – Jakson pituus
  – Nimelliskorko
  – Todellinen vuosikorko
 • Luottokortin sopimusehdot ja kuluttajaehdot
 • Korttipalvelun lyhyt kuvaus
 • Hakemus ja sopimussuhteen luominen
 • Tietoa kortin käyttämisestä
 • Maksut ja muut kustannukset
 • Korko
 • Viivästyskorko
 • Luottokortin PIN-koodi
 • Luottokortin voimassaoloaika
 • Kortin ja koodin suojaaminen, sekä katoamisilmoitus
 • Luottoraja
 • Luottokortin käyttö
 • Ennakkovaraus
 • Jälkiveloitus
 • Maksutapahtumien peruuttaminen
 • Kuitit ja veloitusten tarkistaminen
 • Laskutus ja maksaminen
 • Hyväksymättömän summan takaisinmaksu
 • Vastuu luottokortin luvattomasta käytöstä
 • Reklamaatiot/Takaisinmaksu
 • Kauppaoikeudelliset väitteet
 • Luottokortin lukitus kortinmyöntäjän toimesta
 • Tekniset ongelmat/tiliöintivirheet
 • Sopimuksen irtisanominen kortinhaltijan toimesta
 • Peruuttamisoikeus
 • Luottorajan määräytyminen
 • Ehtojen muuttaminen
 • Tietojen luovuttaminen tietosuojasyistä
 • Luottokorttisopimuksen siirtäminen
 • Tuomioistuimen ulkopuoliset valitukset ja riitatapausten käsittelyt
 • Henkilötietojen käsittely, kortinhaltijan kortin käyttöä koskevat tiedot, markkinointi
 • Nimen ja osoitteen muutokset
 • Ylivoimainen este
 • Muut ehdot
 • Hinnoitteluperusteet

Kannattaa kuitenkin huomioida, että jokainen kortinmyöntäjä määrittelee omat korttiehtonsa itse, sekä laatii omanlaisensa luottokorttisopimuksen. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi sopimukseen on myös esimerkiksi saatettu kirjata pelaamiseen tai vedonlyöntiin liittyviä ehtoja. Kuten sanottua, epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä luottokorttiyhtiöön.

Miksi luottokorttisopimukseen on tärkeää tutustua huolella?

Kortinhakijan kannattaa siis aina tutustua yleisiin korttiehtoihin huolellisesti ennen kortin käyttöönottoa. Korttiehdot muodostuvat yleisestä osasta, sekä kortin käyttöä koskevasta erityisestä osasta. Yleisessä osassa sovitaan yleensä sopimussuhteen välttämättömät perusasiat kuten sopimuksen tekohetki, päättyminen sekä viestintä. Korttisopimuksessa määritellään kortin käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Kaikkiin luottokorttisopimuksen osa-alueisiin kannattaa aina muistaa tutustua huolellisesti, sillä ne on tehty kortinhakijan/haltijan turvaksi.

Miten luottokorttisopimus tehdään?

Luottokorttisopimus tulee tehdä aina kirjallisena. Sähköinen tunnistautuminen ja allekirjoitus ovat kuitenkin hyväksyttyjä tapoja hyväksyä/allekirjoittaa luottokorttisopimus. Yleensä luottokorttisopimuksessa määritellään luoton takaisinmaksu, sekä luoton enimmäismäärä, kuin myös muut luottokorttiehdot.